AVS – Hình thành

AVS được thành lập từ năm 2002 với các thành viên sáng lập đã học tập và làm việc nhiều năm tại nhiều quốc gia trên thế giới. AVS tập trung vào tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, xử lý nợ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Quy tụ được nhiều chuyên gia xuất sắc hiện đang công tác tại nhiều cơ quan ban ngành của Chính phủ cũng như các doanh nghiệp lớn, AVS tự tin có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất.

AVS – Phát triển
Đội ngũ chuyên gia giàu kiến thức và kinh nghiệm về tái cấu trúc doanh nghiệp, xử lý nợ và đổi mới sáng tạo đã tạo dựng thành công cho AVS. Chúng tôi quy tụ và mở rộng đội ngũ chuyên gia đa ngành nghề và làm việc khắp thế giới nhằm đưa ra được những báo cáo tư vấn chất lượng nhất đồng thời cập nhật nhanh nhất những thay đổi trên thế giới.

AVS – Phương châm hành động
-          Uy tín trong mọi hoạt động.
-          Công ty là gia đình của bạn, là nơi bạn có thể chia sẻ và nhận được những lời tư vấn hiệu quả nhất.
-          Mang đến sức mạnh cho khách hàng.
 
Các hoạt động chủ yếu:

-         Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp, xử lý nợ: Ngay từ những năm 2004, các chuyên gia của AVS đã phối hợp với Bộ Tài chính, Fullbright nghiên cứu về tái cấu trúc doanh nghiệp và xử lý nợ đạt được những thành quả nhất định.

-         Tư vấn Quản trị doanh nghiệp: Các chuyên gia của AVS ở nhiều cương vị lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước cũng như các doanh nghiệp lớn luôn tư vấn cụ thể và chính xác nhất để các doanh nghiệp quản trị hiệu quả.

-         Tư vấn Đổi mới sáng tạo: AVS phối hợp với Quỹ GIZ và các cơ quan đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đã tham gia nhiều dự án tư vấn đổi mới sáng tạo, từ chính sách đến thực tiễn trong doanh nghiệp.
TPL_BACKTOTOP