Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp
Tái cấu trúc doanh nghiệp là một quá trình liên tục, một doanh nghiệp dường như đang hoạt động hiệu quả không phải không cần tái cấu trúc, một doanh nghiệp tốt vẫn luôn cần tái cấu trúc để trở thành vĩ đại
Tư vấn Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiệu suất là điều mọi nhà quản lý đều mong muốn
Tư vấn Đổi mới sáng tạo
Một doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững và có được đột phá, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng 4.0 như hiện nay

Quản trị doanh nghiệp hay quản trị kinh doanh là cụm từ rất phổ biến hiện nay. Thế nhưng, liệu có mấy ai hiểu rõ, hiểu sâu được vấn đề QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP? Quản trị doanh nghiệp là gì, quản trị doanh nghiệp như thế nào? Vai trò của quản trị doanh nghiệp ra

sao…

Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 700.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ và tương ứng với nó là số lượng hàng nghìn, hàng trăm nghìn chủ doanh nghiệp, CEO nhưng không phải ai cũng hiểu đầy đủ về doanh nghiệp, về quản trị doanh nghiệp. Những khái niệm, định nghĩa về quản trị doanh nghiệp xuất hiện nhan nhản trên mạng, trong các cuốn giáo trình, trong sách vở… và những khái niệm đó đến từ những góc độ khác nhau về quản trị và chưa có sự đồng nhất giữa chúng.

Và để cho dễ hiểu và dễ nhớ nhất, Bizen Việt Nam đã đưa ra một khái niệm về quản trị doanh nghiệp – được phát triển dựa trên kiến thức trong sách vở cũng như trong thực tế. Khái niệm này được phát biểu dựa trên 2 khía cạnh:

Khía cạnh thứ nhất

Quản trị doanh nghiệp – đó là dùng mọi biện pháp để hoạch định, tổ chức – triển khai, kiểm tra – giám sát và điều chỉnh mọi hoạt động của doanh nghiệp, sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp để đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp trong từng giai đoạn nhất định. Đó có thể là mục tiêu tăng trưởng, đó có thể là mục tiêu lợi nhuận, đó có thể là mục tiêu thương hiệu…

Khía cạnh thứ hai

Quản trị doanh nghiệp là một loạt các hoạt động phối hợp thành trình thể thống nhất trong lĩnh vực quản trị như quản trị tổ chức và nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh – marketing – bán hàng, quản trị tài chính – kế toán trong doanh nghiệp và quản trị hoạt động vận hành – khoa học công nghệ – những hoạt động chuyên ngành, chuyên sâu của doanh nghiệp cùng những hoạt động quản trị khác để thực hiện mục tiêu và đạt mục tiêu mà các doanh nghiệp đã đặt ra.

Trong cả 2 khái niệm đó thì vấn đề được đặt ra là:

  • Thứ nhất, trong quản trị phải xác định rõ mục tiêu
  • Thứ hai, trong quản trị phải xác định được phương pháp và con đường để thực hiện quản trị
  • Thứ ba, trong quản trị phải sử dụng được hết các nguồn lực của doanh nghiệp
  • Thứ tư, phải có các đối tượng được quản trị và bị quản trị

Tin Đổi mới sáng tạo

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quá trình số hóa, xu hướng kết hợp giữa thực và ảo, sự bùng nổ của nhiều lĩnh vực công nghiệp mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kết nối vạn vật, điện ...

Theo phân tích của các nhà khoa học, chúng ta mới chỉ tiếp cận được 1% trong cách mà công nghệ biến đổi cuộc sống và công việc kinh doanh. Trên thực tế nền tảng để tăng tốc cho 99% tiếp theo đã được ...

Trong suốt hơn 5 tiếng Facebook và các ứng dụng như Messenger, WhatsApp bị gián đoạn, hoạt động trên toàn thế giới dường như đình trệ.

Chính trị gia Mexico không thể tiếp cận với cử tri. Tại Thổ ...

TPL_BACKTOTOP