Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp
Tái cấu trúc doanh nghiệp là một quá trình liên tục, một doanh nghiệp dường như đang hoạt động hiệu quả không phải không cần tái cấu trúc, một doanh nghiệp tốt vẫn luôn cần tái cấu trúc để trở thành vĩ đại
Tư vấn Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiệu suất là điều mọi nhà quản lý đều mong muốn
Tư vấn Đổi mới sáng tạo
Một doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững và có được đột phá, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng 4.0 như hiện nay

Tin Đổi mới sáng tạo

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quá trình số hóa, xu hướng kết hợp giữa thực và ảo, sự bùng nổ của nhiều lĩnh vực công nghiệp mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kết nối vạn vật, điện ...

Theo phân tích của các nhà khoa học, chúng ta mới chỉ tiếp cận được 1% trong cách mà công nghệ biến đổi cuộc sống và công việc kinh doanh. Trên thực tế nền tảng để tăng tốc cho 99% tiếp theo đã được ...

Trong suốt hơn 5 tiếng Facebook và các ứng dụng như Messenger, WhatsApp bị gián đoạn, hoạt động trên toàn thế giới dường như đình trệ.

Chính trị gia Mexico không thể tiếp cận với cử tri. Tại Thổ ...

TPL_BACKTOTOP